Findeva - Anwendung pneumatische Vibratoren

9. technische gegevens

LET OP: De gegevens betreffende de centrifugaalkracht en de trillingsfrequentie in de tabellen zijn gemeten met een KISTLER 3-assige dynamometer, waarbij de vibratoren op een massief testblok in het laboratorium waren gemonteerd. Normaal worden deze waarden in de praktijk nooit bereikt, aangezien de frequentie en dus de centrifugale kracht afnemen bij minder stijve bodems. De frequentie bedraagt in de praktijk ca. 60% van de vermelde waarden of mag niet meer dan 75% bedragen. De waarden zijn dus vergelijkend, aangezien sommige fabrikanten op deze manier meten of schatten.

Opmerking: Als turbinevibratoren (T- of GT-serie) te snel draaien, leidt dit tot verhoogde lagerslijtage of schade.

Voorbeeld: GT-25

Frequentie volgens tabel 9.5.: 12.000 min-1 tot 17.000 min-1 (2 - 6 bar)

Maximumfrequentie aan het object (60% van boven): 7.200 min-1 tot 10.200 min-1 (2 - 6 bar)

9.1. werkkoppels

Voor sommige toepassingen of vergelijkingen kan het nuttig zijn het werkmoment van de vibrator te kennen, aangezien de centrifugaalkracht kan worden bepaald met behulp van het werkmoment en het toerental. Niettemin moet er rekening mee worden gehouden dat storingen zoals een niet-stijve constructie, invloed van bewegende massa's en interferentie met trillingen en frequenties van buitenaf de krachtafgifte van de vibrator zullen beïnvloeden.