Findeva - Anwendung pneumatische Vibratoren

3. montage van de vibrator

3.1 Zuigervibratoren met lineaire trilling

Deze vibratoren worden hoofdzakelijk gebruikt als transporthulp of aandrijving. De meest gebruikte transportoplossingen zijn pijp-, trog- en spiraaltransportbanden. Zuigervibratoren worden niet aanbevolen voor het legen van bunkers.

3.1.1 Transportgoten

Kolbenvibrator mit Förderrinne

Goten

Het transport van materiaal via goten en troggen is gewoonlijk gebaseerd op de ondersteuning van de zwaartekracht, aangezien zij vaak zijn ontworpen met een neerwaartse helling. Voor een goede werking van de trilmotor moet de trechter worden ondersteund door metalen, glasvezel- of rubberveren. De trillingsrichting is bij voorkeur horizontaal of licht hellend.

Zorg ervoor dat de trilmotor op een trilbestendige manier op de goot kan worden aangesloten. Indien dit bij de bestaande constructie niet het geval is, moet een trillingsbestendig profiel worden aangebracht over de gehele lengte van de goot waarop de trilmotor wordt gemonteerd.

3.1.2. buizentransportband

Rohrförderer

Pijptransportband

Kanaal- of buizentransporteurs, zoals hierboven afgebeeld, worden onder meer gebruikt voor het transport van fijne materialen zoals poeder, meel, suiker, enz. tussen silo's en de productieapparatuur voor verwerking. Het voordeel is dat het materiaal alleen in contact komt met de transportbuis, die beschermt tegen verontreiniging en gemaakt kan zijn van chemisch bestendig materiaal of roestvrij staal. Op die manier kunnen materiaal en milieu worden beschermd volgens de richtlijnen van de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

De trilmotoren moeten onder een hoek van 45° worden geplaatst om het materiaal naar voren te transporteren. Indien nodig kunnen ribben in een naar boven hellende pijp ook voor het transport zorgen.

Het is belangrijk dat de pijp stijf is, maar niet stijf gemonteerd. Bij lange pijpen is het mogelijk meerdere zuiger-vibratoren te monteren, maar deze moeten van hetzelfde type zijn, zodat, uitgaande van een stijve constructie, de vibratoren in frequentie en fase synchroon kunnen lopen. De buis kan extra worden verstijfd door een sterk profiel dat van buitenaf is aangelast. De profieluiteinden zijn niet aan de eerste 3 mm gelast.

3.1.3. spiraaltransportband

Wendelförderer

Kom feeder

Bowl feeders worden gebruikt om kleine onderdelen automatisch in machines te transporteren.

In de regel worden schalenvoedermachines elektrisch of elektromagnetisch aangedreven. Pneumatische zuigervibratoren zijn voordelig wanneer de ruimte beperkt is en een hoge trillingsenergie vereist is.

Spiraaltransportbanden moeten op spiraalveren of rubberen elementen worden geplaatst. Een denkbeeldig verticaal draaipunt wordt verkregen door twee zuigervibratoren in tegengestelde richting te monteren. De exacte montagehoek moet in de praktijk worden getest, maar een hoek van 45° ten opzichte van de vloer van de transportband is meestal een goede keuze.

3.2 Vibratoren met radiale trilling

Deze vibratoren produceren een sinusvormige trilling en zijn superieur aan zuigervibratoren, vooral wat het opwekken van resonantie van het materiaal betreft. De trillingsfrequentie kan over een groot bereik worden ingesteld met behulp van een druk- of debietregelaar.

Ronde vibratoren worden vaak gebruikt om materiaal te verdichten of te scheiden. Een veel voorkomende toepassing is het legen van silo's, bunkers en trechters door aanhangend materiaal af te schudden en het met behulp van de zwaartekracht naar beneden te transporteren.

Een andere toepassing is het transport van materiaal waarbij zuigervibratoren door hun beperkte werkmomenten niet voldoen aan de trillingseisen, b.v. bij het transport van grind. De sinusvormige opwekking van cirkelvibratoren kan ook voordelig zijn voor het zeven van materiaal.

Lineaire vibratoren worden minder aanbevolen voor het verdichten van beton, omdat zij het beton tijdens de voorwaartse beweging verdichten en het beton tijdens de terugloop weer ontlasten. Daarom worden voor het verdichten van beton hoofdzakelijk twee soorten trilnaalden gebruikt:
Elektrisch, pneumatisch of mechanisch aangedreven naaldvibratoren worden in het beton ingebed en verdichten het beton van binnenuit door hun roterende massa. Het voordeel van deze naaldvibratoren is dat zij kunnen worden gebruikt voor grote betonconstructies, zoals gebouwen of bruggen, waar verdichting van buitenaf niet praktisch is vanwege de dikte van het beton.
Trilmotoren zoals rol- of turbinetrillers worden daarom vooral gebruikt bij de bouw van dunne wanden, pylonen of in de tunnelbouw. Door ze aan de bekisting te bevestigen, wordt het beton aan het oppervlak bijzonder sterk verdicht, wat bovendien resulteert in een betere waterdichtheid van het betonoppervlak.

3.2.1 Montage op trechters en bunkers

Vibratoren mit radialer Schwingung an Trichtern und Bunkern

Gebruik van een U-profiel

Het gebruik van een U-profiel dat niet continu verticaal aan de trechter is gelast, is de beste methode om de trillingsenergie naar het materiaal in de trechter te brengen. Voor vierkante bunkers moet het profiel centraal aan de bredere zijde worden geplaatst. Merk op dat de frameconstructie niet dichter dan de helft van de lengte van het profiel mag zijn, anders zal het frame het grootste deel van de trillingsenergie absorberen en kan het beschadigd worden.

Het profiel werkt als een verstijver zodat de trillingsenergie over de gehele lengte van het profiel wordt overgebracht. De trilkracht blijft echter het grootst in de buurt van de trilmotor, zodat het zinvol is de trilmotor zodanig op het profiel te plaatsen dat hij in een hoek van 90° staat ten opzichte van het middelpunt van de overbrugging of de aanhechting van het materiaal (zie onderstaande figuur). Indien dit punt niet bekend is, leert de ervaring dat plaatsing van de trilmotor op 1/3 van de hoogte van de trechter meestal ideaal is.

Darstellung der Vibrationsverteilung vom Profil

Verdeling van de trillingsenergie uit het profielCentrum van overbrugging

In plaats van een U-profiel kan ook een plaat aan de wand worden gelast als verstijving om de trillingen in de trechter te brengen. Door de dikte, de oppervlakte en het gewicht van de plaat gaat echter een deel van de trillingsenergie verloren om de plaat zelf in trilling te brengen.

Verwendung einer Vertiefungsplatte

Gebruik van een verstijvingsplaat

3.2.2 Montage op zeven

Montage an Sieben

Montage op schermen

Zoals eerder gezegd, gedragen schermen zich vergelijkbaar met dakgoten. Ze moeten worden aangedreven door een of meer vibratoren die aan de smallere zijde of in het midden zijn gemonteerd. Bij zwaar materiaal, zoals grind, is één vibrator vaak niet krachtig genoeg. In dit geval kunnen twee vibratoren worden gemonteerd, die zo dicht mogelijk bij elkaar moeten worden geplaatst. De twee vibratoren worden onmiddellijk gesynchroniseerd en leveren tweemaal de vibratiekracht. Zorg ervoor dat het frame stijf genoeg is om de trillende kracht te dragen. Indien dit niet het geval is, kan de sterkte van het frame worden verhoogd door er twee U- of H-profielen aan te bevestigen, zoals op de volgende foto is aangegeven. In dit geval moet de vibrator in het midden van de profielen worden geplaatst.

De zeef moet op veren of rubberen elementen worden gemonteerd, zodat de trillingsenergie niet door de structuur wordt geabsorbeerd. Zorg ervoor dat de persluchtaansluitingen en de slangen niet mechanisch beschadigd kunnen worden. Raadpleeg ook paragraaf 6.1.4 wanneer u de vibrator buitenshuis gebruikt.

Verstärkung des Siebbodens

Versteviging van de zeefbodem

3.2.3. montage op een betonnen mal

Vibratormontage an einer Betonform

Montage op een betonnen mal (bovenaanzicht)

Net als bij bunkers is het aan te bevelen U-profielen of platen te monteren om de trillingsenergie over de betonnen mal te verdelen. Als de mal erg klein is (< 50×50cm) kan de vibrator in het midden onder de mal worden gemonteerd. Voor grotere mallen is het aan te bevelen twee of vier tegenover elkaar liggende trilmotoren aan de lange zijde van de mal te plaatsen.

Zoals gebruikelijk zullen de trilmotoren na het opstarten synchroniseren, uitgaande van een voldoende trillingsbestendige constructie, waarbij de betonmal zodanig op veren of rubber elementen moet zijn gesteund dat deze niet trilt wanneer de trilmotoren zijn uitgeschakeld.

3.2.3 Montage op betonbekisting

Montage eines Vibrators an einer Betonschalung

Montage op een bekisting

Als de doorsnede niet te groot is, is een houten of metalen bekisting onder normale omstandigheden stijf genoeg om een trilmotor te monteren. Een goede montageplaats is onderaan de bekisting op een hoogte van ongeveer 1 m. Dit zorgt voor een optimale trilling van het onderste deel van de bekisting, aangezien het bovenste deel relatief vrij kan bewegen en de wapening de trillingen naar boven doorgeeft. Voor bekistingen tot een hoogte van 4 m, zoals hierboven getoond, is één trilnaald meestal voldoende.

Bij hogere bekistingen moet, in plaats van 2 of meer trilmotoren te gebruiken, eerst het onderste gedeelte worden verdicht en vervolgens met tussenpozen van enkele meters verder naar boven worden verdicht.

De trillingstijd is individueel afhankelijk van het beton en de bestanddelen ervan.

Bekistingen voor wanden zijn daarentegen meestal niet erg stijf en de trillingsenergie wordt met een trilapparaat niet voldoende over het bekistingsoppervlak overgebracht. In dit geval kunnen meerdere, naast elkaar geplaatste, kleinere vibratoren het verdichtingswerk doen. De muur moet ook stuk voor stuk naar boven worden verdicht (met tussenruimten van 1 tot maximaal 2 m).

Wandmontage von pneumatischen Vibratoren