pneumatische trilmotoren

Findeva - Anwendung pneumatische Vibratoren

Toepassingen en gebruiksaanwijzingen

Opmerking: Gezien het grote aantal mogelijke toepassingen en installaties, kunnen deze instructies slechts enkele basisbegrippen tonen en pretenderen zij niet volledig of vrij van fouten te zijn.

Wij ontvangen graag uw kritiek, opmerkingen en suggesties.

Belangrijke informatie

De installatie en de bediening van pneumatische motoren, zoals luchtvibratoren, moeten worden uitgevoerd door een ervaren persoon.

Gevaar voor letsel!

Luchtdrukunits zoals vibratoren, filters, smeertoestellen en de luchtslangen kunnen onder zeer hoge druk staan. Alvorens dergelijke eenheden te installeren of te onderhouden, moet de apparatuur worden losgekoppeld van de persluchttoevoer. De eenheden moeten drukloos zijn.

Luchtdruk kan extreem hoge geluidsniveaus produceren. Het is daarom van essentieel belang dat gehoorbescherming wordt gedragen in de nabijheid van de luchttriller.

Neem de nationale en plaatselijke voorschriften en wetten inzake de installatie en het gebruik van pneumatische systemen in acht.