Findeva - Anwendung pneumatische Vibratoren

7. onderhoud en reparatie

7.1 Onderhoud

Onder normale omstandigheden hebben pneumatische vibratoren geen onderhoud nodig als ze zorgvuldig worden bediend.

Het wordt echter aanbevolen het trilsysteem regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat het goed functioneert. De frequentie van het systeem kan worden gecontroleerd met een frequentiemeter. Een verandering in frequentie is vaak het eerste teken van verlies van vibrerende energie.

Let op: De trillingsfrequentie is sterk afhankelijk van de grootte van de compressor en de grootte van de persluchttank. Voor de meting moet worden opgemerkt dat de persluchttank steeds tot hetzelfde niveau is gevuld.

Het normaal vereiste onderhoud van persluchteenheden omvat:

 • Controleer het luchtfilter op verontreiniging of verstopping, reinig of vervang het luchtfilter indien nodig.
 • Controleer de geluiddemper op verontreiniging of verstopping, reinig of vervang hem indien nodig. FF (Free Flow) geluiddempers (voor zuigervibratoren) kunnen worden vastgeschroefd en met perslucht worden losgeblazen.
 • Controleer de oiler, vul olie bij indien nodig.

Opmerking: Vibrators gaan vaak stuk omdat het smeertoestel is opgedroogd en de vibrators in kwestie geen smering hebben gehad. Daarom moet een persoon verantwoordelijk zijn voor de controle van het smeertoestel, of moet met bepaalde tussenpozen een controle van het smeertoestel plaatsvinden.

Opmerking (alleen voor zuigervibratoren die niet smeringsvrij zijn): Bij dit type vibrator kan het smeertoestel ook met gedestilleerd water worden gevuld. De materialen (loopvlak van met teflon gecoat aluminium, zuiger van behandeld brons) werken uitstekend olievrij, uitsluitend met water. De behoefte aan water is echter 5 tot 10 maal groter dan die aan olie, omdat water veel meer verstuift en minder lang op de bewegende delen van de zuigertriller blijft zitten.

7.2 Oplossen van problemen

7.2.1 De vibrator start niet op

 • Alleen zuigervibratoren: Haal de zuigervibrator uit de montageplaats, houd hem verticaal in de hand en zet hem aan. Als de zuigervibrator nu start, moet de startveer in de vibrator worden gecontroleerd.
 • Door oliehars kunnen de bewegende delen in de vibrator vast gaan zitten (vooral bij FP en DAR vibrators). Druppel in dat geval tien druppels petroleum in de luchtinlaat om de vastzittende olie op te lossen.

Mocht er een persluchtstoring zijn:

 • Verwijder de demper of de uitlaatpijp. Als de vibrator nu start, controleer dan de demper of de uitlaatleiding op verstoppingen en reinig of vervang deze.
 • Controleer de luchttoevoerleiding bij de compressor, onderhoudseenheid, einde van de leiding.

7.2.2 De vibrator start niet altijd.

Komt voor bij zuigervibratoren, omdat deze enkele seconden nodig hebben om hun startpositie te bereiken en er dus startproblemen kunnen optreden bij zeer korte pauzetijden.

 • Zuigervibratoren hebben na het uitschakelen van de perslucht een paar seconden nodig, zodat de veer in de vibrator de zuiger in de startpositie kan zetten. Een lange verbindingsleiding tussen de klep en de vibrator verhoogt de benodigde tijd nog meer. Een verstopte demper kan ook de oorzaak zijn van een langere retourslag van de zuiger. Om deze situatie te controleren moet de zuigertriller zonder geluiddemper worden getest en moet de geluiddemper worden gereinigd of zo nodig vervangen.
 • Als een zeer korte pauzetijd (minder dan 4 seconden) vereist is, kan in plaats van een 2/2-wegklep een 2/3-wegklep worden gebruikt om de persluchtleiding tussen de klep en de zuigervibrator onmiddellijk te ontluchten wanneer deze wordt gestopt.
 • Bij gebruik van handbediende kleppen kunnen startproblemen optreden als de perslucht stroomafwaarts van de handbediende klep niet snel genoeg kan worden opgebouwd. Handbediende kleppen moeten daarom snel worden geopend. Elektromagnetische of pneumatisch bediende kleppen worden echter aanbevolen.
 • Onvoldoende grote luchtleidingen of kleppen kunnen ook startproblemen veroorzaken.

7.2.3 De vibrator loopt te langzaam of de kracht is te laag.

Met nieuwe installatie:

 • Een nieuwe vibrator kan tot 15 minuten nodig hebben om zijn volledige bedrijfseigenschappen te bereiken, omdat vet en corrosiewerende middelen eerst uit de vibrator moeten worden gepompt.
 • Pas de drukregelaar aan om op hogere snelheden te werken.
 • Controleer of de luchtdrukleiding is aangesloten op de luchtinlaat en niet op de uitlaat.
 • Controleer of de luchtslang niet geknikt is.
 • Controleer of de binnendiameter en de lengte van de luchtleiding niet te klein of te lang zijn (zie hoofdstuk 6.1.2.). Hetzelfde geldt voor de inwendige breedte van de klep.
 • Controleer of er niet te veel persluchteenheden tegelijk op één luchtleiding zijn aangesloten. De verbruikers moeten afzonderlijk worden aangesloten.

Met bestaande installatie:

 • Verwijder de demper of de uitlaatluchtleiding. Als de vibrator nu start, controleer dan de demper of de uitlaatluchtleiding op verstoppingen en reinig deze met petroleum of vervang deze indien nodig.
 • Controleer het luchtfilter op vuil of verstoppingen. Metalen persluchtleidingen kunnen roesten en het filter verstoppen.
 • Controleer de persluchttoevoer op lekken, flexibele leidingen op knikken.
 • De persluchtolie kan zich vastzetten in de vibrator. Druppel een paar druppels petroleum in de inlaat van de vibrator.
 • Maak vuile vibrators ook schoon met petroleum.

7.2.4. de vibrator extreme loopgeluiden maakt

Geluiden van hoge frequentie:

 • De vibrator loopt te snel of is te stijf gemonteerd. Verlaag de luchtdruk en stel de vibrator in op de optimale werkfrequentie.
 • De bal van de balvibrator is versleten. Door de kleinere massa van de afgesleten kogel neemt de frequentie toe en de kracht van de vibrator af.

krakende geluiden:

 • De bevestiging van de vibrator zit los.
 • Als de trechter of de trechter leeg is, moet de trilmotor worden uitgezet.
 • De lagers van de turbinevibratoren kunnen beschadigd raken.

7.3 Reparatie

Alle findeva vibratoren behalve de K-serie kunnen gemakkelijk worden gedemonteerd, onderhouden en indien nodig gerepareerd.

De volgende gereedschappen zijn nodig:

 • Haaksleutel met 4, 5, 6, 7 of 8 mm (zie fig. 7.1.)
 • Bankschroef met aluminium bekken
 • Hamer
 • voor T-turbine trilmotoren: Inbussleutel (2,5 mm: T-50/-65; 3 mm: T-80/-100).

Haak
sleutel
Ø in mm

Modellen / Types

R-

DAR-

GT-

FP-

4

50

2

8/10

12/18

5

65

3

13/16

---

6

80

4

20/25

25/35

7

100

5

30/36

---

8

120

6/7

40/48

---

T- Turbine Vibrators: Ø = 7 mm

Fig. 7.1. Haaksleutel gebruikstabel

Klem de vibrator vast zoals afgebeeld in fig. 7.2. Klem de kant waar de eindplaat moet worden geopend niet vast. Schroef de eindplaat los in dezelfde richting als waarin de rol of turbine draait (Fig. 7.3.). Schroef de doppen van de zuigervibratoren tegen de wijzers van de klok in los.

Opmerking: Indien beide eindplaten moeten worden losgeschroefd, eerst beide eindplaten losschroeven alvorens volledig los te schroeven, zodat de behuizing niet breekt in de bankschroef.

Demontage der Endplatten eines Vibrators

Fig. 7.2 Klem de zijde die moet worden losgeschroefd niet vast.

Richtige Montage der Endplatte

Fig. 7.3. richting waarin de eindplaat wordt vastgeschroefd

Let op: Gebruik bij het vervangen van onderdelen alleen originele onderdelen. Buitenlandse onderdelen zijn mogelijk niet van dezelfde kwaliteit en kunnen storingen veroorzaken.

7.3.1 K-serie kogelvibratoren

Kogelvibratoren mogen niet worden gerepareerd, omdat alleen de eindplaten en de kogel kunnen worden vervangen. Als de kogel versleten is, zal ook het loopvlak, dat niet kan worden vervangen, versleten zijn. Met een nieuwe kogel kan de vibrator maar een paar honderd uur werken. De sluitplaat kan worden verwijderd door deze te vernielen door gaten te boren. Het loopvlak moet worden gecontroleerd op beschadigingen. Nieuwe sluitplaten kunnen er met de hand worden ingedrukt.

7.3.2 R-serie rolvibrator

Bij reparatie van deze vibrator moeten beide eindplaten worden gecontroleerd op slijtage veroorzaakt door de rollen. Indien groeven zichtbaar zijn, is dit een teken van onvoldoende smering; beide eindplaten moeten worden vervangen en de smering moet worden opgevoerd. De eindplaten worden altijd aangeboden in paren met linkse en rechtse schroefdraad.

De rails van de rol moeten worden gecontroleerd op roest en beschadiging. Roest en andere onzuiverheden veroorzaken een ongelijkmatige loop van de rol, waardoor de rupsband snel slijt.

Het is mogelijk om de rolvibrator zonder demperplaten te laten werken, maar dit zal het geluidsniveau van de vibrator aanzienlijk verhogen en er kan vuil in de vibrator terechtkomen via de luchtuitlaatkanalen.

7.3.3 Rolvibrator serie DAR

Plandrehen der Messingendplatte beim DAR-Rollenvibrator

Tegenover de koperen eindplaat

Net als bij de R-serie kunnen de messing eindplaten slijten als gevolg van onvoldoende smering of vervuiling. Indien dit het geval is, moet de eindplaat op een draaibank worden gedraaid (zie bovenstaande illustratie). Dit moet gebeuren voordat de eindplaat groeven heeft van meer dan 30 mm (0,03 mm). De resterende plaatdikte mag niet minder zijn dan de volgende waarden:

DAR- Type DAR

-2

-3

-4

-5

-6

-7

min. Dikte in mm

7

8

9

10

11

11

Minimale paneeldikte

De rails van de rol moeten worden gecontroleerd op roest en beschadiging. Roest en andere verontreinigingen veroorzaken een onregelmatige loop van de rol, waardoor het loopvlak snel slijt.

7.3.4 Turbinevibrator van de T-reeks

Opmerking: Zorg ervoor dat de borgschroef op de trilmotorbehuizing is losgedraaid alvorens de eindplaten te verplaatsen, om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen.

De borgschroef is 2,5 mm (T-50 en T-65) of 3 mm (T-80 en T-100). Open de eindplaat tegen de klok in. De tegenoverliggende eindplaat is dezelfde als die van de kogelvibratoren en moet normaliter niet worden verwijderd.

De turbinerotor en de kogellagers kunnen samen met de as uit de behuizing worden verwijderd. Een kogellagertrekker kan worden gebruikt om de lagers van de rotoras te verwijderen.

Let bij het in elkaar zetten van de vibrator op de richting van de rotorbladen. Een gat in de rotoras en een corresponderende pen op de vaste eindplaat voorkomen verkeerde montage.

Wanneer nieuwe lagers zijn gemonteerd, heeft de vibrator een paar minuten nodig om zijn normale frequentie te bereiken, omdat het vet van de lagers zich nog moet verdelen.

7.3.5 GT-serie Gouden Turbine

Normaal kan de GT- Vibrator slechts aan één kant worden geopend, de turbine kan met de lagers worden verwijderd en de lagers kunnen gemakkelijk van de as worden getrokken.

Er zij op gewezen dat dit speciale lagers zijn met een eenzijdige afdichting en een speciale vetuitrusting. Normale lagers zouden vuil worden en de vibrator zou zijn normale frequentie niet halen. Indien de productie wordt onderbroken, kunnen standaardlagers slechts gedurende een korte tijd worden gebruikt om enkele dagen te overbruggen totdat de originele lagers worden geleverd.

Let er bij het in elkaar zetten van de vibrator op dat de turbine correct is geplaatst. Zoals te zien is in Fig. 7.6, moeten de turbinebladen in de richting van de luchtinlaat worden gemonteerd, zodat zij gevuld kunnen worden, anders zou de turbine slechts 50% van zijn snelheid en vermogen bereiken.

Richtige Turbinenposition

Fig. 7.6 Turbine positie

Normaal gesproken is de GT vibrator degene met de langste levensduur, want door het vervangen van de lagers is hij weer zo goed als nieuw.

7.3.6. Zuigervibrator van de FP-serie

Het wordt aanbevolen de vibrator te openen aan de bodemplaat (de kant met het metrische bevestigingsgat en de kleinere diameter).

De inwendige veer moet nu worden gecontroleerd op voldoende lengte en de zuigerdiameter op zijn tolerantiewaarden (zie fig. 7.7.).

Type FP

Ø Zuiger / Tolerantie

Veerlengte Tolerantie

FP-12-S
FP-12-M
FP-12-L

11,985 mm / -20 µm

L=13 mm +/- 3 mm
L=17 mm +/- 3 mm
L=20 mm +/- 3 mm

FP-18-S
FP-18-M
FP-18-L

17,985 mm / -15 µm

L=19 mm +/- 3 mm
L=22 mm +/- 3 mm
L=25 mm +/- 3 mm

FP-25-S
FP-25-M
FP-25-L

24,985 mm / -10 µm

L=26 mm +/- 3 mm
L=32 mm +/- 3 mm
L=42 mm +/- 3 mm

FP-35-S
FP-35-M
FP-35-L

34,985 mm / -5 µm

L=30 mm +/- 3 mm
L=34 mm +/- 3 mm
L=38 mm +/- 3 mm

Fig. 7.7. Tolerantie van zuigerdiameter en veerlengte

De vibrator zal ook buiten zijn tolerantie functioneren, maar het verliesgebied (spleetverliezen) op de zuiger zal kwadratisch toenemen. Hoe groter de verliezen, hoe minder trilkracht de zuiger-vibrator kan opwekken, wat vooral bij grotere zuiger-vibratoren (> FP-25) door de grote zuiger-diameters merkbaar is. Om de zuigerslijtage zo laag mogelijk te houden, is smering van deze vibratoren (met uitzondering van de FPLF-serie) dan ook bijzonder belangrijk.

Let er bij de montage op dat de veer wordt geplaatst zoals in fig. 7.8, d.w.z. dat de kleinere kant van de veer op de zuiger moet liggen, anders zou de vibrator vastlopen en beschadigd worden.

Toleranz des Kolbendurchmessers und der Federlänge

Toleranz des Kolbendurchmessers und der Federlänge